|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

VIOLENTA IN FAMILIE

În sensul prezentei legi, violenta în familie reprezinta orice actiune fizica sau verbala savârsita cu intentie de catre un membru de familie împotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca o suferinta fizica, psihica, sexuala sau un prejudiciu material.

Constituie, de asemenea, violenta în familie împiedicarea femeii de a-si exercita drepturile si libertatile fundamentale.

Comunitatile locale, prin reprezentanti legali, precum si autoritatile administratiei publice locale asigura conditii pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea conflictelor si a violentelor în familie.

În cazul declansarii unor violente, comunitatile locale, prin reprezentanti legali, precum si autoritatile administratiei publice vor acorda sprijinul logistic, informational si material Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei. Obiectivele agentiei sunt:

  a) promovarea valorilor familiale, a întelegerii si întrajutorarii în familie, prevenirea si combaterea violentei în relatiile dintre membri;
  b) sprijinirea membrilor de familie aflati în dificultate ca urmare a actelor de violenta în familie;
  c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
  d) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice si psihiatrice;
  e) protejarea victimelor si, în special, a minorilor, prin masuri de pastrare a confidentialitatii identitatii lor, precum si prin masuri de protectie psihologica a acestora, în timpul instrumentarii cazului;
  f) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, în scopul prevenirii si combaterii violentei în familie.


Sediul agentiei, organizarea, functionarea si finantarea acesteia se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

La nivelul fiecarui judet si al sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie, prin hotarâre a Guvernului, structuri în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.

Asistentii familiali sunt asistenti sociali autorizati de agentie pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale.

Instruirea asistentilor familiali si coordonarea activitatii lor se realizeaza de catre agentie.

Agentia stabileste criterii de vârsta, pregatire profesionala, sanatate fizica si mentala, precum si de moralitate pentru ocuparea functiei de asistent familial.

Prevenirea situatiilor conflictuale si medierea între membrii familiei se realizeaza prin intermediul consiliului de familie sau de catre mediatori autorizati.

Medierea nu împiedica desfasurarea procesului penal sau aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

 


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.