|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA
A JUDETULUI MARAMURES,
BAIA MARE, P-ta Pacii nr. 10,
Tel/fax :0262-211443,
e-mail: dgmss.mm@sintec.ro, http:dgmssmm.3x.ro
Aprobat
DIRECTOR EXECUTIV
VAUM VICTOR

PROIECTUL PLANULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN PE ANUL 2004

CAPITOLUL I – AUDITUL PUBLIC INTERN

Nr. Crt. UNITAEA
Structura auditata
Scopul actiunii de audit Operatiuni, activitati, actiuni auditate Perioada auditata Perioada in care se efectueaza auditul Nr. zile auditor alocate
1. Directia pentru Dialog Familie si Solidaritate Sociala a judetului Maramures Buna gestiune a banilor si a patrimoniului public Conform Aexa 1 Anul 2004 01.01.-01.12.2004 130
2. Serviciul Asistenta Sociala din cadrul D.D.F.S.S. Maramures Buna gestiune a banilor si a patrimoniului public Conform Aexa 1 Anul 2004 01.01.-31.12.2004 128
  TOTAL         258

CAPITOLUL II – RECAPITULAREA FONDULUI DE TIMP SI A CAPACITATII DE AUDIT

FOND DE TIMP ALOCAT IN ANUL 2004 NR. PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN = 258 ZILE
AUDITORI INTERNI = 1

CAPITOLUL III – ALTE ACTIVITATI PRECAZUTE PENTRU ANUL 2004

a) SCHIMB DE EXPERIENTA, PREGATIRE PROFESIONALA  
  Perioada nr. zile calendaristice alocate nr. zile lucratoare
  Trim. III – 2004 21 15
b) CONCEDII DE ODIHNA  
  Trim. IV 35 25
  TOTAL 56 40

CAPITOLUL IV – BAZA DE CALCUL

Nr. crt   Nr. zile Obs.
1 Total zile calendaristice 366  
2 Total sarbatori legale si zile nelucrate 108  
3 Toatl zile lucratoare (rd.1-rd.2) 258  
4 Total zile lucratoare pentru concediu de odihna 25  
5 Fond de timp maxim disponibil (rd.3-rd.4)
- pentru activitati de audit
- pentru perfectionare de specialitate
233
218
15
 
6 Numar posturi auditoro in statul de functii 1  
7 Numar posturi incadrate
din care : pentru efectuarea activitatii de audit
1
1
 

INTOCMIT
TRIF OLIMPIU

ANEXA 1

LISTA

Obiectivelor auditului public intern si a operatiunilor, activitatilor sau actiunilor acestora

A. Obiectivele auditului public intern

Nr. crt. Formularea obiectivului Simbol
1. Auditul de sistem – Evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere si control intern cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora.
AS
2. Auditul performantei – Se examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor D.D.F.S.S. Maramures sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si se apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele.
AP
3. Auditul de regularitate – Examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile.
AR


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.