|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

 

Directia pentru dialog, familie si slidaritate sociala are 33 angajati din care 30 functionari publici si 3 personal contractual.

Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala este organizata si functioneaza in baza Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si familiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala este institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat.

Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala este serviciu public descentralizat al ministerului

  • asigura în teritoriu aplicarea unitara a legislatiei muncii, protectiei sociale si a asistentei sociale de specialitate.

Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala îndeplineste urmatoarele atributii:

  • organizeaza si coordoneaza activitatile de asistenta sociala, de ocrotire a minorilor si familiei, a batrânilor pensionari si nepensionari, precum si a altor categorii de persoane vulnerabile;
  • colaboreaza cu organizatiile non-profit care au ca obiect de activitate protectia sociala;
  • sprijina agentii economici si unitatile bugetare în vederea aplicarii corecte si concrete a legislatiei în domeniul salarizarii, normarii muncii, încheierii contractelor colective de munca;
  • aplica masuri de sanctionare contraventionala a celor care încalca dispozitiile legale din domeniul muncii si protectiei sociale;
  • desfasoara activitati în domeniul respectarii drepturilor femeii si politicilor familiale;
  • distribuie bilete de odihna persoanelor îndreptatite pe baza solicitarilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
                                                                                                                                                                                                                               

 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.