|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA

Venit minim garantat

Ajutor social
Ajutor de incalzire
Ajutor de urgenta
Ajutor de inmormantare
Ajutor acordat sotiilor celor ce efectueaza stagiul military


Prestatii sociale

Alocatii de stat pentru copii
Alocatii suplimentare pentru familiile cu copii
Alocatii de plasament-incredintare
Alocatii pentru copii nou-nascuti


Ajutoare acordate de la bugetul de stat

Ajutor de urgenta conform Legii 416/2001
Ajutor financiar conform Legii 366/2001
Ajutor pentru refugiati conform Legii 189/2000

Subventii acordate asociatiilor sau fundatiilor romane cu personalitate juridica

De la bugetul de stat se pot aloca subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica a caror activitate de asistenta sociala se adreseaza unor beneficiari din mai multe judete ale tarii si care au incheiat conventii cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru prestarea acestor servicii, conform Legii 34/1998;
Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociatii si fundatii sunt stabilite prin Normele Metodologice nr.1153/2001.


Control si indrumare metodologica

Conform legilor in vigoare, Directia Asistenta Sociala acorda asistenta de specialitate sub aspect metodologic si exercita controlul privind respectarea prevederilor legale pentru:
- asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridical, care primesc subventii potrivit Legii 34/1998
- consiliile locale in vederea respectarii prevederilor Legii 416/2001
- unitatile de asistenta sociala care acorda servicii persoanelor varstnice

 

Alocatii de stat pentru copii

- beneficiaza de alocatii de stat copii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani si 14-16 ani;
- parintii/reprezentantul legal se adreseaza primariei de domiciliu in vederea intocmirii dosarului de alocatie de stat;
- plata alocatiei de stat se face de catre Directia Asistenta Sociala prin Oficiul Judetean de Posta sau intr-un cont curent personal deschis la unitatile bancare;
- orice modificare(nume, adresa, virare in cont, transfer in alt judet, restante, reprezentant legal) se face in baza unei cereri depusa la Directia Asistenta Sociala insotita de actele doveditoare pentru fiecare caz in parte.


Alocatii suplimentare pentru familiile cu copii

- beneficiaza de alocatii suplimentare familiile care au in intretinere doi sau mai multi copii, in cuantum diferit;
- parintii/reprezentantul legal se adreseaza primariei de domiciliu in vederea intocmirii dosarului de alocatie de stat;
- plata alocatiei de stat se face de catre Directia Asistenta Sociala prin Oficiul Judetean de Posta sau intr-un cont curent personal deschis la unitatile bancare;
- orice modificare(nume, adresa, virare in cont, transfer in alt judet, restante, reprezentant legal) se face in baza unei cereri depusa la Directia Asistenta Sociala insotita de actele doveditoare pentru fiecare caz in parte.


Alocatii de plasament-incredintare

- beneficiaza de alocatii de plasament-incredintare copii aflati in plasament familial sau incredintati unei familii, persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii;
- in baza hotararii de plasament emisa de Directia Judeteana pentru protectia drepturilor copilului, se poate beneficia si de alocatia de stat pentru copii si de alocatia suplimenatara pentru familiile cu copii in conditiile legilor care reglementeaza aceste prestatii.


Ajutor de urgenta acordate de la bugetul de stat in baza Legii 416/2001

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, poate acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor de munca, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.

Ajutoare financiare

Sunt acordate in baza Legii 366/2001, si pot beneficia persoane si familii aflate in extrema dificultate datorita starii de sanatate sau altor cause justificate. Ajutoarele financiare se acorda prin hotarare de guvern.


Ajutoare pentru refugiati

 


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.