|   home   
|   Structura organizatorica   
|   Indicatori performanta   
|   Despre noi   |
 

Atributii ale comisiei de mediere sociala

Potrivit Hotarârii Guvernului 1615 din 23 decembrie 2003, publicata în Monitorul Oficial nr.37/16.01.2004, în cadrul Directii pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Maramures se organizeaza comisia de mediere sociala.

Principalele atributii ale comisiei de mediere sociala sunt:

- mijlocirea dialogului dintre serviciile publice de asistenta sociala si solicitantii sau beneficiarii de drepturi de asistenta sociala;
- analizarea motivelor de nemultumire notificate în scris de catre solicitantii drepturilor de asistenta sociala sau de catre beneficiarii acestor drepturi;
- analizarea nemultumirilor beneficiarilor legate de masurile cuprinse în planul de interventie sau de calitatea serviciilor acordate în baza planului individualizat , planuri prevazute la acordarea serviciilor sociale în conformitate cu legislatia în vigoare;
- clarificarea prin dialog a divergentelor dintre parti , respectiv solicitantii sau beneficiarii de drepturi de asistenta sociala, pe de o parte , si reprezentantii autoritatilor sau ai institutiilor care le acorda, pe de alta parte;
- aduce la cunostinta solicitantilor sau beneficiarilor de drepturi de asistenta sociala a concluziilor raportului de mediere;
-acorda consultatii gratuite în domeniul drepturilor de asistenta sociala;

Cererile de mediere însotite de actele doveditoare se depun la sediul Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Maramures de catre solicitantii sau beneficiarii de drepturi de asistenta sociala ori, în numele acestora, de catre secretarul general al prefecturii.

La sedinta de mediere sunt convocati solicitantii sau beneficiarii de drepturi de asistenta sociala petenti si reprezentantii institutiilor în domeniul asistentei sociale a caror activitate face obiectul cereri de mediere.Concluziile si masurile adoptate de comisie sunt consemnate într-un raport de mediere.

Concluziile comisiei de mediere sunt consultative iar declansarea procedurii de mediere nu îi împiedica pe petenti sa se adreseze instantelor de judecata competente.

 


 
 


2003, Directia Muncii - Baia Mare. All rights reserved.